Jdi na obsah Jdi na menu
 


Třídění zeleně

TŘÍDĚNÍ ZELENĚ PODLE KULTURNĚ HISTORICKÉHO VÝZNAMU – HISTORICKÁ ZELEŇ

     Historické zahrady a parky i jiné struktury historické vegetace jsou specifické útvary zeleně, vázané zpravidla na architektonicky cenné objekty. Vyznačují se zahradně architektonickým uspořádáním, výzdobou a vybavením, které dokládá charakteristický stupeň vývoje zahradního umění. Většina z nich je chráněna zákonem o státní památkové péči v kategorii kulturní památka, památková rezervace nebo zóna. Kulturní památka je umělecké dílo, kulturní předmět či statek nebo charakter prostředí mající historický, technický, architektonický nebo vědecký význam, ať už jde o jednotlivost nebo soubor. Památková rezervace je území, jehož charakter a prostředí určuje cenný soubor nemovitých kulturních památek, popřípadě archeologických nálezů. Památková zóna je území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty. Mezi historickou zeleň chráněnou zákonem o památkovou péči patří:

zámecké zahrady  (např. Konopiště, Vlašim a Dobříš ve středních Čechách, Český Krumlov v jižních Čechách, Jaroměřice nad Rokytnou na jižní Moravě, Libochovice v severních Čechách),

palácové zahrady (např. Ledeburská zahrada, Vrtbovská zahrada, Valdštejnská zahrada v Praze),

klášterní zahrady (např. zahrada kláštera v Břevnově v Praze; zahrada kláštera v Kladrubech v západních Čechách),

zahrady zemědělských usedlostí (např. zahrada Santoška v Praze),

vybrané městské parky (např. park na Karlově náměstí, Chotkovy sady v Praze),

vybrané hřbitovy (např. Malostranský hřbitov, Starý židovský hřbitov v Praze),

vybrané soukromé zahrady (např. zahrada Müllerovy vily v Praze, vily Tugendhat v Brně),

zeleň městských památkových rezervací (např. Pražská památková rezervace, Městská památková rezervace Kutná Hora ve středních Čechách),

zeleň venkovských památkových rezervací (např. Zubrnice v severních Čechách),

městské památkové zóny (např. městská památková zóna Karlín a městská památková zóna Dejvice v Praze),

krajinné památkové zóny (např. Osovsko ve středních Čechách, Orlicko v jižních Čechách, Valečsko v západních Čechách, území bojiště bitvy u Chlumce v  Severních Čechách, území bojiště u Hradce Králové, východní  Čechy, Náměšťsko na jižní Moravě).