Jdi na obsah Jdi na menu
 


Klíčové aktivity

01   Provozování webových stránek

     Na webové stránky budou umístěny informace o projektu a jeho řešení, adresář historických zahrad a parků  s informacemi k vybraným památkově chráněným objektům, a aktuální informace k historické zeleni.

 

02   Organizace seminářů

     Každoročně budou uspořádány tři výukové bloky o historických zahradách a parcích formou přednáškových seminářů a exkurzí, kde budou přednášet nejen pedagogové školy, ale také přizvaní lektoři z odborných institucí, správ historických objektů, z realizačních firem, projekčních atelierů, samospráv měst a obcí a lektoři z úřadů. Výukové bloky se budou věnovat historii a vývoji formálních zahrad, krajinářských parků a moderních zahradních úprav ve městech.

 

 03   Zpracování publikace Historické parky a zahrady Středních Čech 

      Publikace Historické zahrady a parky Středních Čech bude novou publikací, která prohloubí znalosti studentů VOŠZa v modulu zahradní a krajinářské tvorby.

 

04   Podpora stáží studentů u budoucích zaměstnavatelů

     Stáže se uskuteční ve spolupráci s územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu pro střední Čechy a ostatními odbornými pracovišti Národního památkového ústavu ú.o.p. Praha. Zaměřeny budou na zpracování témat absolventských prací týkajících se historických zahrad ve správě Národního památkového ústavu.